[blog] Corona update

Handen-wassen_1920x1080

Het doormaken van het Covid-19 virus kan je forse klachten en beperkingen geven. Zowel fysieke als psychische componenten kunnen optreden, elkaar beïnvloeden en het herstel belemmeren. Op de voorgrond staan vaak kortademigheid, vermoeidheidsklachten en moeite met inspanning. Daarnaast kunnen psychische klachten als angst, onrust en gespannenheid optreden en somberheid of minder vertrouwen in je eigen lichaam.


Cliënten Revalidatie Covid-19
De fasen in de revalidatie zijn te verdelen in:
• de acute fase (tijdens ziekenhuisopname of in thuisisolatie);
• de revalidatiefase (in ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis);
• eerste 6 tot 8 weken in de thuissituatie, en;
• tot slot de chronische fase na 6 tot 8 weken en kan zelfs maanden duren.

In alle fasen kan de Methode Van Dixhoorn adem- en ontspanningstherapie ingezet worden door gebruik te maken van eenvoudige oefeninstructies en handgrepen. De adem- en ontspanningstherapeut ondersteunt je bij herstel van het corona virus.


Verwijzers Revalidatie Covid-19
Een adem- en ontspanningstherapeut Methode Van Dixhoorn kan meteen aan de slag en hoeft niet af te wachten in de acute fase. Methode Van Dixhoorn is herstelbevorderend op dysfunctionele (adem)componenten. Er wordt gewerkt middels indirecte ademoefeningen om de borstkas te mobiliseren en daarmee het ademen minder gespannen te laten verlopen. De adem- en ontspanningsinstructies helpen de onrust/ spanning te reduceren. Gedurende verdere fasen in de revalidatie ondersteunt Methode Van Dixhoorn bij het zo ontspannen mogelijk weer in beweging komen. De behandelmethode is complementair aan reguliere multidisciplinaire zorgprotocollen van (long)fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen.

Methode Van Dixhoorn is opgenomen in jongste versie van standpunt Covid-19 van KNGF.

Adem- en Ontspanningstherapie als screeningsinstrument voorkomt onnodige zorg en hoge behandelkosten. Verzamelde data van afgelopen jaren (Resultatenproject) heeft uitgewezen dat AOT in korte tijd inzicht geeft in de mogelijkheden voor (interne) zelfregulatie van spanning.

De relatie tussen een verhoogde spanning en aanwezigheid van lichamelijk en/of psychische klachten wordt hierbij onderzocht. Na 4 sessies worden de mogelijkheden voor zelfregulatie door de behandelaar getoetst en effect op klachten beoordeeld. Indien dit voldoende zinvol lijkt, kan behandeling worden voortgezet.


Leden Methode van Dixhoorn
Voor actuele informatie over maatregelen praktijkvoering COVID-19 verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Recente blogs

[samenvatting] Mindfulness Training is “oude wijn in nieuwe zakken” 

Veel onderzoek is gedaan naar het effect van Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) in de ...
Lees blog
Long covid langdurige problemen

[blog] Positief COVID-19 en opeens twintig maanden verder.

Dan ineens blijk je besmet te zijn met het Covid-19 virus. Dat heb ik opgelopen ...
Lees blog

Van Dixhoorn Vereniging

Adem- en ontspanningstherapie o.a. bij stress, overspanning en burn-out klachten.

Contact

secretaris@vandixhoornvereniging.nl

Blog

Lees hier al onze blogs