Klachten en geschillen

Gewaarborgde kwaliteit

De Van Dixhoorn Vereniging (VDV) en de bij haar aangesloten geregistreerde Van Dixhoorn therapeuten willen u de best mogelijke zorg geven. Alle registertherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Adem- en Ontspanningsstichting (AOS).

U mag er vanuit gaan dat uw therapeut zijn/haar vak zo goed mogelijk uitoefent en zich hierbij houdt aan het beroepsprofiel en de beroepscode Methode Van Dixhoorn Adem- en Ontspanningstherapie.

Mocht u echter als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt kunt u een klacht indienen.

Onderstaande klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op therapeuten die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de Adem- en Ontspanningsstichting(AOS).

HP_Woman-drinking-tea_575x400

Wat als u een klacht heeft?

1

In gesprek over geboden zorg

In de meeste gevallen is een gesprek hierover met uw therapeut de beste manier om tot een oplossing te komen. Heeft u behoefte aan een vertrouwelijk gesprek met een buitenstaander, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenbemiddelaar. Hij/zij luistert zonder oordeel naar uw verhaal, kan vragen beantwoorden en kan bemiddelend optreden.

Wilt u contact opnemen met onze klachtenbemiddelaar Katelijne van den Berg, stuur dan een mail naar: katelijne@vandixhoornvereniging.nl

2

Melden van een incident of klacht

Mocht praten met de therapeut of de klachtenbemiddelaar van de beroepsvereniging toch niet genoeg zijn om eruit te komen, dan kunt u kosteloos een klacht indienen bij de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris. Deze is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel.

De klachtenfunctionaris doet een poging om te bemiddelen en tot een bevredigende oplossing te komen. Komt u er ook met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kunt u nog andere stappen nemen. De klachtenfunctionaris verwijst u verder. Uw informatie wordt natuurlijk vertrouwelijk behandeld.

De klachtenfunctionaris is:

Mw. L. Boon
Mail: bemiddeling@quasir.nl
Tel.: 06 - 48 44 55 38

3

a. Meningsverschil: Geschilleninstantie

Als ook bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie. Uw Methode Van Dixhoorn Adem- en Ontspanningstherapeut is aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Contact met de geschillencommissie loopt via de klachtenfunctionaris.

b. Ontoelaatbaar gedrag: Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, of als de therapeut buiten de regels van de beroepscode heeft gehandeld, dan is het een zaak voor de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg. De commissie van het tuchtrecht toetst de handelwijze van de Van Dixhoorn therapeut aan de Beroepscode Van Dixhoorn en de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie zal de klacht onderzoeken en deze ongegrond of gegrond verklaren. Voor verdere informatie zie ook de website van TCZ.

Bekijk ook ons Klachtenreglement

Van Dixhoorn Vereniging

Adem- en ontspanningstherapie o.a. bij stress, overspanning en burn-out klachten.

Contact

secretaris@vandixhoornvereniging.nl

Blog

Lees hier al onze blogs

Van Dixhoorn Vereniging

Adem- en ontspanningstherapie o.a. bij stress, overspanning en burn-out klachten.

Contact

secretaris@vandixhoornvereniging.nl