Klachten en geschillen

Gewaarborgde kwaliteit

De Van Dixhoorn Vereniging (VDV) en de bij haar aangesloten adem- en ontspanningstherapeuten stellen zich ten doel de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Alle registertherapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen van de Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS).

U mag ervanuit gaan dat elke adem- en ontspanningstherapeut zijn/haar vak zo goed mogelijk uitoefent en zich hierbij houdt aan het beroepsprofiel Methode Van Dixhoorn Adem- en Ontspanningstherapie.

Mocht u echter als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt kunt u een klacht indienen.

HP_Woman-drinking-tea_575x400

Wat als u een klacht heeft?

1

In gesprek over geboden zorg

In de meeste gevallen leidt een persoonlijk gesprek hierover met uw therapeut al tot een oplossing. Leg daarom uw klacht of probleem eerst voor aan uw therapeut.

2

Klachtenfunctionaris  

Mocht u er met uw therapeut niet uitkomen, dan kunt u kosteloos de hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

De klachtenfunctionaris is:

Dhr. B. Bouwmeester
Mail: oranjeplaat@gmail.com
Tel.: 06 - 22 38 16 90

3

Geschilleninstantie

Als ook bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie. Uw Methode Van Dixhoorn adem- en ontspanningstherapeut is aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Deze klachtenprocedure is uitsluitend van toepassing op therapeuten die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS).

Bekijk ook ons Klachtenreglement

Van Dixhoorn Vereniging

Adem- en ontspanningstherapie o.a. bij stress, overspanning en burn-out klachten.

Contact

secretaris@vandixhoornvereniging.nl

Blog

Lees hier al onze blogs

Van Dixhoorn Vereniging

Adem- en ontspanningstherapie o.a. bij stress, overspanning en burn-out klachten.

Contact

secretaris@vandixhoornvereniging.nl